Fitofarmacija | Home
Herbicidi
Fungicidi
Insekticidi
Biocidi
Ishrana biljaka
Pomoćna sredstva

Aktuelna primena

Programi zaštite i ishrane biljaka

11
registrovanih proizvoda u EU
140
registrovanih proizvoda u Srbiji
35
miliona evra prihoda
172
broj zaposlenih
FITO
belex 15