Fitofarmacija | Novosti

Novosti

30. decembar 2019.

Na sednici održanoj 30.12.2019. godine, Odbor direktora je doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara.

11. septembar 2019.

Poštovani akcionari,
u periodu 02. - 06. septembra 2019. godine izvršena je isplata dividendi za 2018. godinu svim akcionarima za koje je bio poznat uplatni račun.

2. juli 2019.

Skupština akcionara GALENIKE - FITOFARMACIJE a.d. je na svojoj redovnoj sednici, koja je održana 24.06.2019. godine, donela odluku o isplati dividende za 2018. godinu.

24. juni 2019.

Poštovani akcionari,

izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 24.06.2019. godine možete pogledati ovde.

24. maj 2019.

Na sednici održanoj 24.05.2019. godine, Odbor direktora je doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara.