Fitofarmacija | Video

Video

Kako gajiti povrće bez korova?

U povrtarstvu nema velikog izbora u primeni herbicida, pa je najbolje uraditi zaštitu na samom početku vegetacije. ZANAT je herbicid koji se koristi u proizvodnji ...