Fitofarmacija | Menadžment

Menadžment

Dragan Nenadović

Generalni direktor, Dragan Nenadović je završio Ekonomski fakultet u Beogradu.
Profesionalnu karijeru je započeo 1989. godine u Industriji metalnih konstrukcija Beograd, a od 1990. je radio u tadašnjem holding preduzeću Galenika holding - DP Magmasil.
U kompaniji je zaposlen od 1997. godine, gde je najpre obavljao funkciju direktora sektora marketinga. Funkciju generalnog direktora Galenike Fitofarmacije a.d. obavlja od 2000. godine.

Branimir Knežević

Direktor sektora proizvodnje, Branimir Knežević je završio Poljoprivredni fakultet u Beogradu.
U kompaniji je od početka svoje profesionalne karijere, od 1997. godine. Obavljao je poslove pogonskog inženjera, a zatim i rukovodioca pogona tečnih proizvoda.
Na funkciji direktora sektora proizvodnje je od 2008. godine.

Brankica Trifunović Tišma

Direktor sekora prodaje, Brankica Trifunović Tišma je završila Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.
Profesionalnu karijeru započinje 1987. u Iskra Delti, Ljubljana, predstavništvo Agrobranše u Novom Sadu.
U kompaniji je zaposlena od 1990. godine. Radila je na poslovima stručnog saradnika na terenu Bačke, koordinatora za organizatore proizvodnje i rukovodioca regionalne prodaje za Vojvodinu. Na funkciji direktora sektora prodaje je od 2014. godine.

Dijana Zečević

Direktor sektora razvoja, Dijana Zečević je završila Poljoprivredni fakultet u Beogradu i MBA studije na istom.
Profesionalnu karijeru je započela 2001. godine u Institutu za pesticide u Zemunu.
U kompaniji je zaposlena od 2002. godine, najpre kao stručni saradnik, a zatim kao rukovodilac registracije i razvoja novih proizvoda. Od 2008. do 2018. godine bila je na funkciji Direktora sektora marketinga.
Na funkciji direktora sektora razvoja je od 2018. godine.

Aleksandra Živković Gabaldo

Direktor sektora kvaliteta, Aleksandra Živković Gabaldo je završila Fakultet organizacionih nauka u Beogradu i magistarske studije na istom.
Profesionalnu karijeru je započela 2000. godine u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina iz Beograda.
U kompaniji je zaposlena od 2003. godine, najpre kao stručni saradnik, a zatim i kao rukovodilac odeljenja za IT i QA.
Funkciju direktora sektora kvaliteta obavlja od 2009. godine.

Slavica Peković

Direktor sektora zajedničkih poslova, Slavica Peković je završila Elektrotehnički fakultet u Beogradu i master studije menadžmenta na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.
Profesionalnu karijeru je započela 1994. godine u Institutu za opštu i fizičku hemiju u Beogradu, a kasnije je nastavila u kompaniji Pupin Telecom DKTS iz Beograda.
U kompaniji je zaposlena od 2002. godine najpre na poslovima programera, a potom rukovodioca IT odeljenja.
Od 2004. godine obavlja funkciju direktora sektora zajedničkih poslova.

Darko Muminović

Direktor sektora marketinga, Darko Muminović je završio Poljoprivredni fakultet u Beogradu. Profesionalnu karijeru je započeo 2005. godine u Institutu za pesticide u Zemunu.
U kompaniji je zaposlen od 2006. godine, najpre na poslovima stručnog saradnika za registraciju, a zatim na poziciji regionalnog menadžera prodaje. Od 2018. godine obavlja funkciju direktora sektora marketinga.