Fitofarmacija | Aktuelna primena

Aktuelna primena

23. oktobar 2020.

Radovi u voćarskim zasadima nakon berbe doprinose boljoj pripremi biljaka za narednu vegetaciju.

23. oktobar 2020.

Jesenje plavo tretiranje koštičavih voćaka je neophodan tretman u fenofazi opadanja lišća, kada je zasade neophodno zaštititi preparatima na bazi bakra.

16. septembar 2020.

To je polazna tačka uspešne proizvodnje useva, kao i važan alat za upravljanje rizikom.

2. septembar 2020.

GALENIKA FITOFARMACIJA u svom portfoliju ima najsavremenije sorte pšenice koje su specijalno selektovane kako bi prinos bio vrhunski u našem podneblju.

25. avgust 2020.

Početak uspešne proizvodnje jagode jeste odabir kvalitetnog sadnog materijala, priprema parcele i kvalitetna zaštita i ishrana biljaka.

21. avgust 2020.

Radovi u voćnjaku nakon berbe doprinose pripremi biljke za narednu vegetaciju.

31. juli 2020.

Gubici nakon berbe plodova jabuke i kruške, odnosno tokom čuvanja plodova na svetskom nivou se kreću i do 25%.

29. juli 2020.

Zasadi jabuke i kruške su u zavisnosti od sortimenta u različitim fazama zrenja.

15. juli 2020.

Izuzetno toplo vreme povoljno utiče na prenamnoženje fitofagnih grinja - običnog paučinara, crvene voćne grinje, kao i eriofidnih grinja u zasadima višnje i trešnje.

15. juli 2020.

Zbog smanjenja populacije korovskih vrsta i pritiska korova na naredne useve.

Zbog rezistentnosti korova.

8. juli 2020.

U većini zasada jabuke trenutno je u toku polaganje jaja druge generacije jabukinog smotavca, dok se početak piljenja larvi i njihovo ubušenje u plodove očekuje u nekoliko narednih dana.

29. juni 2020.

Na osnovu sume efektivnih temperatura i ulova imaga na feromonskim klopkama, kao i vizuelnim pregledom zasada jabuka, može se konstatovati da je počelo polaganje jaja II generacije jabukinog smotavca.