Fitofarmacija | Povrtarstvo

Povrtarstvo

3. april 2020.

Na jugu Srbije i u plastenicima sa grejanjem i gde je rasađivanje urađeno ranije, biljke su u različitim fazama razvoja, pa shodno tome se i razlikuje preporuka za zaštitu i ishranu.

3. april 2020.

Za povrtarske biljke koje se rasađuju, sam proces rasađivanja predstavlja stresne uslove.

30. mart 2020.

Nakon nicanja biljaka u kontejnerima najznačajnija bolest je poleganje rasada koju prouzrokuje gljivica Pythium spp.

20. mart 2020.

Narednih dana najavljuju se niske temperature koje mogu imati nepovoljni uticaj na biljke.

19. februar 2020.

Najveće štete u proizvodnji rasada nanosi bolest poleganja rasada koju prouzrokuje gljivica Pythium spp.

11. februar 2020.

Nakon nicanja biljaka u kontejnerima najznačajnija bolest je poleganje rasada koju prouzrokuje gljivica Pythium spp.