Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

9. april 2020.

U narednom periodu sa porastom temperatura će doći do intenzivnijeg porasta korova.

7. april 2020.

Zasadi krušaka se u zavisnosti od sortimenta nalaze od fenofaze "beli baloni" do "početak cvetanja".

7. april 2020.

Protekli period izuzetno toplog vremena uslovio je i brz razvoj biljaka.

3. april 2020.

Voćne vrste su naročito osetljive na pojavu bolesti u fenofazi cvetanja.

27. mart 2020.

Zasadi krušaka se nalaze u fenofazama belih balona do početka cvetanja.

27. mart 2020.

Protekli period izuzetno hladnog vremena uslovio je i zastoj u razvoju biljaka.

20. mart 2020.

Narednih dana najavljuju se niske temperature koje mogu imati nepovoljni uticaj na biljke.

16. mart 2020.

U zasadima kruške već se mogu videti prve ispiljene larve obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

16. mart 2020.

Zasadi jabuka u zavisnosti od sortimenta, nalaze se u fenofazama od početka pucanja lisnih pupoljaka, do faze zeleni listići do 5 mm iznad ljušture pupoljka.

10. mart 2020.

U regionima gajenja rane kajsije zasadi se nalaze u fenofazi početka otvaranja cvetnih pupoljaka.

2. mart 2020.

Koštičave voćne vrste se nalaze u fenofazi bubrenja pupoljaka.