Fitofarmacija | Proizvodi

Proizvodi

Klasa
Aktivna materija
Primena
Aktivna materija
Opis
Proizvođač
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno tečno đubrivo sa makro i mikro elementima koje se primenjuje za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno tečno đubrivo sa makro i mikro elementima koje se primenjuje za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikroelementima (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) koje se primenjuje za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
Aktivna materija: N, Ca
Neorgansko prosto čvrsto azotno đubrivo, kalcijum nitrat
Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
Aktivna materija: NS
Prosto tečno azotno đubrivo sa sekundarnim elementom koje se primenjuje za folijarnu ishranu kultura koje zahtevaju veću količinu sumpora, na različitim tipovima zemljišta
Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
Aktivna materija: N, CaO, B, C
Organsko-neorgansko azotno tečno đubrivo za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: Farma-chem S.A.
Aktivna materija: Cu
Rastvor đubriva sa bakrom za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: Farma-chem S.A.
Aktivna materija: organska materija
Specijalno đubrivo koje sadrži biljne ekstrakte
Proizvođač: Farma-chem S.A.
Aktivna materija: ekstrakt humusa, huminska kiselina, fulvo kiselina, K₂O
Specijalni proizvod, koji sadrži huminske kiseline. Može se koristiti za đubrenje različitih voćarskih, povrtarskih i vinogradarskih kultura i cveća na različitim tipovima zemljišta
Proizvođač: Nutrivival Products Nederland
Aktivna materija: N, C, Huminske kiseline
Azotno organsko đubrivo biljnog porekla, koristi se za đubrenje semena i semenskog krompira kao i u hortikulturi
Proizvođač: Farma-chem S.A.
Aktivna materija: K
Specijalni proizvodi, primenjuje se za ishranu povrća na različitim tipovima zemljišta
Proizvođač: Farma-chem S.A.
Aktivna materija: B
Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, borno đubrivo u rastvoru koje se primenjuje za prihranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: B
Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, bor etanol amin koje se koristi za prihranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim borom
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Ca ili CaO
Neorgansko đubrivo sa sekundarnim elementima, koje se može koristiti u proizvodnji svih ratarsko-povrtarskih i voćarsko-vinogradarskih kultura na svim tipovima zemljišta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Zn
Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, suspenzija đubriva sa cinkom koje se primenjuje za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: N
Prosto tečno đubrivo sa sekundarnim elemenata i mikroelementima koje se primenjuje za fertigaciju i folijarnu ishranu različitih kultura na različitim tipovima zemljišta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Mg
Neorgansko đubrivo sa sekundarnim elementima, suspenzija magnezijum hidroksida koji se koristi za prihranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim magnezijumom
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Mn
Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, suspenzija đubriva sa manganom koje se koristi za ishranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim manganom
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: NPK
Složeno tečno NPK đubrivo sa mikroelementima koje se primenjuje za prihranu različitih biljnih vrsta povrća, voća, vinove loze i cveća, na različitim tipovima zemljišta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: MgO, S ili kao SO₃
Neorgansko đubrivo sa sekundarnim elementima, magnezijum sulfat
Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
Aktivna materija: Fe
Neorgansko đubrivo koje sadrži gvožđe, helati gvožđa
Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
Aktivna materija: P₂O₅, K₂O
Neorgansko složeno čvrsto PK đubrivo
Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikroelementima koje se koristi za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: K+N EFTHYMIADIS S.A., Grčka
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikroelementima za prihranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: K+N EFTHYMIADIS S.A., Grčka
Aktivna materija: NK
Neorgansko složeno čvrsto kompleksno NK đubrivo, koristi se za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto đubrivo sa sekundarnim elementom i mikroelementima
Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto đubrivo sa sekundarnim elementom i mikroelementima
Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto đubrivo sa sekundarnim elementom i mikroelementima
Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto đubrivo sa sekundarnim elementom i mikroelementima
Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
Aktivna materija: K
Neorgansko prosto čvrsto kalijumovo đubrivo, kalijum sulfat
Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto mešano NPK đubrivo sa mikroelementima
Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto mešano NPK đubrivo sa mikroelementima
Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
Aktivna materija: Tebukonazol
Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu, vinovoj lozi, ratarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Tebukonazol
Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu, vinovoj lozi i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Mankozeb + metalaksim-M
Sistemični i kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za primenu u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Tebukonazol + tiofanat-metil
Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u pšenici, ječmu i šećernoj repi
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Ciprodinil + fludioksonil
Sistemični i kontaktni folijarni fungicid za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: 50% bakra iz bakar-oksihlorida
Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća, povrća i hmelja
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Propamokarb hidrohlorid
Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u povrtarstvu i cvećarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Bakar u obliku smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida
Savremena formulacija najstarijeg protektivnog fungicida
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Epoksikonazol + tiofanat-metil
Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača bolesti u pšenici i šećernoj repi
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Sumpor
Nesistemični protektivni fungicid sa kontaktnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu
Proizvođač: Sulphur Mills Limited
Aktivna materija: Bakar iz bakar-oksihlorida
Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća i povrća
Proizvođač: Spiess Urania Chemical GmbH
Aktivna materija: Ciram
Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač: Taminco BVBA
Aktivna materija: Zoksamid + mankozeb
Kombinovani, preventivni fungicid, namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače u krompiru i vinovoj lozi
Proizvođač: Gowan Crop Protection Limited
Aktivna materija: Benalaksil-M + Mankozeb
Sistemični fungicid koji se koristi za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinovoj lozi i krompiru
Proizvođač: Isagro s.p.A.
Aktivna materija: Fludioksonil
Nesistemični fungicid koji se koristi za suzbijanje skladišnih patogena u zasadu jabuke
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Miklobutanil
Sistemični fungicid koji se koristi za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Ditianon
Folijarni fungicid sa protektivnim i delimično kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Tiofanat - metil
Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Flutriafol
Sistemični i kontaktni fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Fluazinam
Preventivni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Fosetil-aluminijum
Sistemični protektivni i kurativni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Krezoksim-metil
Sistemični fungicid sa jakim protektivnim, kurativnim, eradikativnim i dugim rezidualnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u jabuci i vinovoj lozi
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Mankozeb
Nesistemični fungicid, širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Kaptan
Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Ciprodinil
Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Pirimetanil
Sistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Bakar-oksihlorid + mineralno ulje
Kontaktni insekto-akaro-fungicid za suzbijanje insekata i prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Azoksistrobin
Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Difenokonazol
Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i ratarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Bentazon+dikamba
Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: S-metolahlor
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje, šećerne repe, suncokreta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: S-metolahlor + Terbutilazin
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i travnih korova u usevu kukuruza i suncokreta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila
Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze, na pašnjacima i u luku
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Flurohloridon
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih korova u usevu suncokreta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Bentazon u obliku Na-soli
Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, soji, krompiru, grašku, pasulju, lucerki i lanu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: klopiralid+pikloram+aminopiralid
Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu uljane repice
Proizvođač: Dow AgroSciences
Aktivna materija: Triklorpir trietilamino so
Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje izbojaka iz panjeva i lišćara
Proizvođač: Dow AgroSciences
Aktivna materija: Glifosat-IPA so
Totalni herbicid za suzbijanje rizomskih korova, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Kvizalofop-P-etil
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici i krompiru
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Piraflufen-etil
Selektivni, kontaktni herbicid za sušenje nadzemne mase (cime) u usevu krompira i za sušenje izbojaka korena i stabla i korova u zasadu vinove loze, maline, jabuke i šljive, kao i za suzbijanje širokolisnih korova u zasadu jabuke i šljive
Proizvođač: Nichino Europe
Aktivna materija: Imazamoks
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu soje i suncokreta otpornog na imidazolinone, lucerke u zasnivanju, pasulja i graška
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Klopiralid
Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, pšenici, ječmu, šećernoj repi, uljanoj repici, crnom luku iz semena i arpadžiku i praziluku
Proizvođač: Dow AgroSciences
Aktivna materija: Metamitron
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: 2.4-D u obliku dimetilamonijuma
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruza i na livadama i pašnjacima
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: 2.4-D u obliku DMA soli
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i kukuruza
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: 2.4-D u obliku 2.4-D-2 etilheksilestra
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu i pšenici
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Tribenuron - metil
Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Tifensulfuron - metil
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza, soje i lucerke
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Klopiralid
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Dikamba - DMA
Selektivni herbicid za efikasno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Kletodim
Selektivni translokacionoi herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u usevima soje, suncokreta, lucerke, šećerne repe, krompira, mrkve, crnog i belog luka, graška, paprike, pasulja, paradajza, dinje, lubenice, krastavca i kupusa
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Klomazon
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevima soje i uljane repice
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Terbutilazin
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Mezotrion
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Fluazifop-p-butil
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Nikosulfuron
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Sulkotrion
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Metsulfuron - metil
Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Metribuzin
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje, krompira, paradajza i lucerke
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Pendimetalin
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu, krompiru, suncokretu, soji, pšenici, duvanu, paradajzu, paprici, kupusu, luku i grašku
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Abamektin
Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Cipermetrin
Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Buprofezin
Kontaktni insekticid specifičnog spektra delovanja iz grupe regulatora rasta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Malation
Kontaktni insekticid za zaštitu povrća
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Malation
Kontaktni insekticid za zaprašivanje zrnaste robe
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Malation
Kontaktni insekticid za primenu na otvorenom, u staklenicima i u skladištima
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Zeta-cipermetrin
Insekticid širokog spektra sa izrazitim kontaktnim delovanjem
Proizvođač: FMC
Aktivna materija: Zeta-cipermetrin
Kontaktni i digestivni insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u ratarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: FMC
Aktivna materija: Hlorpirifos
Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Mineralno (parafinsko) ulje
Preparat insekticidnog i akaricidnog dejstva za zimsko i letnje tretiranja voćaka i vinove loze
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Piriproksifen
Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Hlorpirifos + cipermetrin
Insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i ratarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Lambda - cihalotrin
Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Deltametrin
Kontaktni i digestivni insekticid širokog spektra delovanja
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Hlorpirifos
Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu u voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Hlorpirifos
Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Tebufenozid
Visoko selektivni insekticid sa jedinstvenim mehanizmom delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Teflutrin
Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u ratarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Acetamiprid
Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u povrtarstvu, voćarstvu i duvanu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Emamektin benzoat
Nesistemični, digestivni insekticid za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Etoksazol
Nesistemični akaricid sa kontaktnim delovanjem za suzbijanje grinja u voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Cipermetrin
Biocidni proizvod za suzbijanje muva u stočarskim objektima
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Bromadiolon
Biocidni proizvod (rodenticid) za neposrednu primenu u skladištima
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Ciromazin
Biocidni proizvod specifičnog mehanizma delovanja za suzbijanje larvi muva
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Deltametrin + piperonil-butoksid
Biocidni proizvod za suzbijanje skladišnih štetočina, širokog spektra delovanja
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Tiametoksam + cis-trikoz-9-en
Biocidni proizvod za suzbijanje muva
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Lambda - cihalotrin
Biocidni proizvod namenjen za suzbijanje krpelja i bubašvaba
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Lambda - cihalotrin
Biocidni proizvod za suzbijanje muva, žutih mrava i bubašvaba
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Izodecil alkohol etoksilat
Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Mineralno ulje + polioksi sorbitol oleat i polioksi tridecil alkohol
Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Pinolen
Pomoćno sredstvo za poboljšavanje performansi pesticidnih tretmana
Proizvođač: Miller Chemical & Fertilizer Corporation
Aktivna materija: Hlorotalonil
Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Hlorotalonil
Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i šećernoj repi
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Propamokarb hidrohlorid + hlorotalonil
Fungicid sistemičnog i protektivnog delovanja za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Hlorotalonil + metalaksil-M
Sistemični i kontaktni fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u povrtarstvu.
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Tiametoksam
Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu, povrtarstvu i usevu duvana
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Dimetoat
Insekticid širokog spektra delovanja sa sistemičnim i kontaktnim delovanjem
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Bifentrin
Kontaktni insekticid za folijarnu primenu u staklenicima
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Klotianidin
Kontaktni i digestivni insekticid za suzbijanje obične kruškine buve u zasadu kruške i folijarnu primenu u staklenicima
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Bifentrin
Kontaktni insekticid za folijarnu primenu u staklenicima
Proizvođač: FMC