Fitofarmacija | Fungicidi

Fungicidi

Aktivna materija
Primena
Aktivna materija
Opis
Proizvođač
Aktivna materija: Tebukonazol
Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu, vinovoj lozi, ratarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Tebukonazol
Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu, vinovoj lozi i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Mankozeb + metalaksim-M
Sistemični i kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za primenu u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Tebukonazol + tiofanat-metil
Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u pšenici, ječmu i šećernoj repi
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Ciprodinil + fludioksonil
Sistemični i kontaktni folijarni fungicid za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: 50% bakra iz bakar-oksihlorida
Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća, povrća i hmelja
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Propamokarb hidrohlorid
Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u povrtarstvu i cvećarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Bakar u obliku smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida
Savremena formulacija najstarijeg protektivnog fungicida
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Epoksikonazol + tiofanat-metil
Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača bolesti u pšenici i šećernoj repi
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Sumpor
Nesistemični protektivni fungicid sa kontaktnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu
Proizvođač: Sulphur Mills Limited
Aktivna materija: Bakar iz bakar-oksihlorida
Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća i povrća
Proizvođač: Spiess Urania Chemical GmbH
Aktivna materija: Ciram
Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač: Taminco BVBA
Aktivna materija: Zoksamid + mankozeb
Kombinovani, preventivni fungicid, namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače u krompiru i vinovoj lozi
Proizvođač: Gowan Crop Protection Limited
Aktivna materija: Benalaksil-M + Mankozeb
Sistemični fungicid koji se koristi za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinovoj lozi i krompiru
Proizvođač: Isagro s.p.A.
Aktivna materija: Fludioksonil
Nesistemični fungicid koji se koristi za suzbijanje skladišnih patogena u zasadu jabuke
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Miklobutanil
Sistemični fungicid koji se koristi za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Ditianon
Folijarni fungicid sa protektivnim i delimično kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Tiofanat - metil
Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Flutriafol
Sistemični i kontaktni fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Fluazinam
Preventivni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Fosetil-aluminijum
Sistemični protektivni i kurativni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Krezoksim-metil
Sistemični fungicid sa jakim protektivnim, kurativnim, eradikativnim i dugim rezidualnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u jabuci i vinovoj lozi
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Mankozeb
Nesistemični fungicid, širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Kaptan
Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Ciprodinil
Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Pirimetanil
Sistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Bakar-oksihlorid + mineralno ulje
Kontaktni insekto-akaro-fungicid za suzbijanje insekata i prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Azoksistrobin
Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Difenokonazol
Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i ratarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Hlorotalonil
Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u ratarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Hlorotalonil
Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i šećernoj repi
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Propamokarb hidrohlorid + hlorotalonil
Fungicid sistemičnog i protektivnog delovanja za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Hlorotalonil + metalaksil-M
Sistemični i kontaktni fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u povrtarstvu.
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija