Fitofarmacija | Insekticidi

Insekticidi

Aktivna materija
Primena
Aktivna materija
Opis
Proizvođač
Aktivna materija: Abamektin
Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Cipermetrin
Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Buprofezin
Kontaktni insekticid specifičnog spektra delovanja iz grupe regulatora rasta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Malation
Kontaktni insekticid za zaštitu povrća
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Malation
Kontaktni insekticid za zaprašivanje zrnaste robe
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Malation
Kontaktni insekticid za primenu na otvorenom, u staklenicima i u skladištima
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Zeta-cipermetrin
Insekticid širokog spektra sa izrazitim kontaktnim delovanjem
Proizvođač: FMC
Aktivna materija: Zeta-cipermetrin
Kontaktni i digestivni insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u ratarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: FMC
Aktivna materija: Hlorpirifos
Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Mineralno (parafinsko) ulje
Preparat insekticidnog i akaricidnog dejstva za zimsko i letnje tretiranja voćaka i vinove loze
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Piriproksifen
Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Hlorpirifos + cipermetrin
Insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i ratarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Lambda - cihalotrin
Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Deltametrin
Kontaktni i digestivni insekticid širokog spektra delovanja
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Hlorpirifos
Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu u voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Hlorpirifos
Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Tebufenozid
Visoko selektivni insekticid sa jedinstvenim mehanizmom delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Teflutrin
Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u ratarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Acetamiprid
Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u povrtarstvu, voćarstvu i duvanu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Emamektin benzoat
Nesistemični, digestivni insekticid za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Etoksazol
Nesistemični akaricid sa kontaktnim delovanjem za suzbijanje grinja u voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Tiametoksam
Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu, povrtarstvu i usevu duvana
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Dimetoat
Insekticid širokog spektra delovanja sa sistemičnim i kontaktnim delovanjem
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Bifentrin
Kontaktni insekticid za folijarnu primenu u staklenicima
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Klotianidin
Kontaktni i digestivni insekticid za suzbijanje obične kruškine buve u zasadu kruške i folijarnu primenu u staklenicima
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Bifentrin
Kontaktni insekticid za folijarnu primenu u staklenicima
Proizvođač: FMC