Fitofarmacija | Ishrana biljaka

Ishrana biljaka

Aktivna materija
Primena
Aktivna materija
Opis
Proizvođač
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno tečno đubrivo sa makro i mikro elementima koje se primenjuje za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno tečno đubrivo sa makro i mikro elementima koje se primenjuje za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikroelementima (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) koje se primenjuje za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
Aktivna materija: N, Ca
Neorgansko prosto čvrsto azotno đubrivo, kalcijum nitrat
Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
Aktivna materija: NS
Prosto tečno azotno đubrivo sa sekundarnim elementom koje se primenjuje za folijarnu ishranu kultura koje zahtevaju veću količinu sumpora, na različitim tipovima zemljišta
Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
Aktivna materija: N, CaO, B, C
Organsko-neorgansko azotno tečno đubrivo za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: Farma-chem S.A.
Aktivna materija: Cu
Rastvor đubriva sa bakrom za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: Farma-chem S.A.
Aktivna materija: organska materija
Specijalno đubrivo koje sadrži biljne ekstrakte
Proizvođač: Farma-chem S.A.
Aktivna materija: ekstrakt humusa, huminska kiselina, fulvo kiselina, K₂O
Specijalni proizvod, koji sadrži huminske kiseline. Može se koristiti za đubrenje različitih voćarskih, povrtarskih i vinogradarskih kultura i cveća na različitim tipovima zemljišta
Proizvođač: Nutrivival Products Nederland
Aktivna materija: N, C, Huminske kiseline
Azotno organsko đubrivo biljnog porekla, koristi se za đubrenje semena i semenskog krompira kao i u hortikulturi
Proizvođač: Farma-chem S.A.
Aktivna materija: K
Specijalni proizvodi, primenjuje se za ishranu povrća na različitim tipovima zemljišta
Proizvođač: Farma-chem S.A.
Aktivna materija: B
Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, borno đubrivo u rastvoru koje se primenjuje za prihranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: B
Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, bor etanol amin koje se koristi za prihranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim borom
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Ca ili CaO
Neorgansko đubrivo sa sekundarnim elementima, koje se može koristiti u proizvodnji svih ratarsko-povrtarskih i voćarsko-vinogradarskih kultura na svim tipovima zemljišta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Zn
Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, suspenzija đubriva sa cinkom koje se primenjuje za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: N
Prosto tečno đubrivo sa sekundarnim elemenata i mikroelementima koje se primenjuje za fertigaciju i folijarnu ishranu različitih kultura na različitim tipovima zemljišta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Mg
Neorgansko đubrivo sa sekundarnim elementima, suspenzija magnezijum hidroksida koji se koristi za prihranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim magnezijumom
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Mn
Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, suspenzija đubriva sa manganom koje se koristi za ishranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim manganom
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: NPK
Složeno tečno NPK đubrivo sa mikroelementima koje se primenjuje za prihranu različitih biljnih vrsta povrća, voća, vinove loze i cveća, na različitim tipovima zemljišta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: MgO, S ili kao SO₃
Neorgansko đubrivo sa sekundarnim elementima, magnezijum sulfat
Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
Aktivna materija: Fe
Neorgansko đubrivo koje sadrži gvožđe, helati gvožđa
Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
Aktivna materija: P₂O₅, K₂O
Neorgansko složeno čvrsto PK đubrivo
Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikroelementima koje se koristi za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: K+N EFTHYMIADIS S.A., Grčka
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikroelementima za prihranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: K+N EFTHYMIADIS S.A., Grčka
Aktivna materija: NK
Neorgansko složeno čvrsto kompleksno NK đubrivo, koristi se za ishranu različitih biljnih vrsta
Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto đubrivo sa sekundarnim elementom i mikroelementima
Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto đubrivo sa sekundarnim elementom i mikroelementima
Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto đubrivo sa sekundarnim elementom i mikroelementima
Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto đubrivo sa sekundarnim elementom i mikroelementima
Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
Aktivna materija: K
Neorgansko prosto čvrsto kalijumovo đubrivo, kalijum sulfat
Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto mešano NPK đubrivo sa mikroelementima
Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
Aktivna materija: NPK
Neorgansko složeno čvrsto mešano NPK đubrivo sa mikroelementima
Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE