Fitofarmacija | Home
Herbicidi
Fungicidi
Insekticidi
Biocidi
Ishrana biljaka
Pomoćna sredstva

Aktuelna primena

Programi zaštite i ishrane biljaka

12
registrovanih proizvoda u EU
140
registrovanih proizvoda u Srbiji
38
miliona evra prihoda
175
broj zaposlenih
FITO
belex 15